Privaatsuspoliitika

Aromare OÜ (edaspidi Naistekotid.ee) on kaitseb kliendi privaatsust ja isikuandmeid. Naistekotid.ee järgib Euroopa Liidu õigusaktide ja Eesti Vabariigi seadustegai. Naistekotid.ee ei edasta oma klientide andmeid või isiklikku informatsiooni kolmandatele osapooltele v.a. juhul, kui teabe edastamine tuleneb Eesti Vabariigi seadustest.

Isikliku info kogumine ja kasutamine

Tingimusel, et klient annab Naistekotid.ee käsutusse oma kontaktandmed (nimi, telefon, e-mail, postiaadress jne), võimaldab see meil täita klientide soove ja probleemide korral neid koos lahendada. Kõik kliendi andmed (isikuandmed ja andmed maksete kohta) on kolmandatele isikutele kättesaamatud.

Naistekotid.ee austab oma klientide isikuandmete privaatsust ja konfidentsiaalsust. Kõik kliendi andmed on kaitstud Eesti andmekaitse õigusaktidega.

Isikuandmeid töötleb Aromare OÜ, Pärnu mnt 238, Tallinn

Muude andmete kogumine ja kasutamine

Statistilistel eesmärkidel kogub Naistekotid.ee teavet kodulehe külastajate kohta (külastajate arv, külastuse aeg, kestus, jne.). See teave ei ole seotud konkreetse isikuga, kuid  annab statistilist teavet, mida ettevõte saab analüüsida ja seeläbi lehe funktsionaalsust parandada. Neid andmeid kasutatakse turundus-ja klienditeeninduse eesmärgil ja seda võidakse esitada kolmandale isikule andmetöötluse eesmärgil, säilitades seejuures külastaja anonüümsus.

Isikuandmeid töötleb Aromare OÜ, Pärnu mnt. 238, Tallinn

 

Naistekotid.ee privaatsuspoliitika vastuvõtmine klientide poolt

Naistekotid.ee veebi teenuseid kasutades kinnitab klient, et on tutvunud meie privaatsuspoliitikaga ja on nõus selle tingimustega.

Kui Teil on märkusi ja ettepanekuid Naistekotid.ee privaatsuspoliitika kohta, palun teatage sellest e-posti teel info@aromare.ee