Müügitingimused

  1. Müügiks pakutavate toodete hinnad sisaldavad käibemaksu (20%).
  2. Müügihinnale lisandub postitasu vastavalt valitud postiteenuse pakkujale.
  3. Kaup toimetatakse kliendini pärast kauba eest ülekande laekumist. Kaup toimetatakse kliendini vastavalt kliendi poolt valitud kättetoimetamisviisile.
  4. Eelnevalt kokku leppides on võimalus kaubaga tutvuda ja ostu sooritada aadressil Pärnu  mnt. 238, Tallinn, Järve keskuse kompleksis (Aromare OÜ ladu).
  5. Postitame tooted 1-3 tööpäeva jooksul – tingimusel, et kauba eest on tasu laekunud.

Ostust taganemise tingimused

  1. Ostust taganeda ja kaupa tagastada või ümber vahetada on võimalik 14 päeva jooksul, andes tagastamissoovist teada, kirjutades Aromare OÜ meilile (info@aromare.ee). Kaup ei tohi olla kasutatud ja kaubasildid peavad olema alles. Kauba tagastamiskulud kannab ostust taganeja.
  2. Tagastatud kauba eest kantakse raha kliendile hiljemalt 14 kalendripäeva jooksul alates tagastamissoovi ja kauba tagastamisest.
  3. Tagastamistingimuste järgi makstakse tarbijale tagasi raha tagastatud kauba eest ostuhinnas ja esialgse saatekulu eest. Siinkohal soovime juhtida teie tähelepanu sellele, et vastavalt VÕS § 561 lg 1. tagastab ettevõtja kõik tarbijalt lepingu alusel saadud tasud, muu hulgas tarbija kantud asja kättetoimetamise kulud. Isegi kui lepingutingimustes ei ole seda selgelt välja öeldud, tuleb praktikas seaduses toodust kinni pidada ning tarbijatele tagastada lisaks kauba hinnale ka kättetoimetamise kulud.
  4. Kahenädalane tagastusperiood kehtib ainult nendele kaupadele, mis on ostetud sidevahendi kaudu. Laost otse ostetud toodetele taganemisperiood ei kehti, kui toode on puudusteta.

Nõuetele mittevastavate toodete tagastamine:

-Vastavalt Võlaõigusseadusele on Kliendil õigus kauba puuduse ilmnemisel pretensiooni esitada kahe aasta jooksul alates kauba kättesaamisest, sellest kuue esimese kuu jooksul ilmnenud defekti puhul eeldatakse, et see oli olemas ostmise momendil kuni müüja ei tõesta Kliendi vastutust.

– Kui defekt on tehnoloogilise iseloomuga, siis võib Klient nõuda toote parandamist, parandamise võimatuse ja ebaefektiivsuse korral toote asendamist või raha tagastamist.

– Ootamatu defekti ilmnemisel peab Klient hiljemalt 2 kuu jooksul peale defekti ilmnemist saatma vastavasisulise teate esimesel võimalusel e-mailile info@aromare.ee . Ilma mõjuva põhjuseta nimetatud tähtajal ilmnenud defekti kohta mitte teatamise korral ei ole Kliendil õigus Aromare OÜ-lt nõuda toote parandamist ega vahetamist. Saadetav teade peab sisaldama tellimuse koopiat, kliendi nime ja kontaktandmeid, kaebuse esitamise kuupäeva, Aromare OÜ-le esitatavat nõuet ja võimalusel fotosid.

-Aromare OÜ ei vastuta: kliendi süül toote halvenemise/kahjustumise eest; defekti eest, mis on tekkinud toote mittekorrapärase kasutamise tagajärjel; toote loomuliku füüsilise kulumise eest selle tavalise kasutamise korral. Kirjalikus või kirjalikku taasesitamist võimaldavas vormis (nt e-post) kaebuses tuleb märkida:

1) tarbija nimi ja kontaktandmed;

2) kaebuse esitamise kuupäev;

3) kauba või teenuse puudus;

4) ettevõtjale esitatav nõue;

5) viidata tuleb tehingu sooritamist tõendavale dokumendile või lisada selle koopia kaebusele. Tarbija saab lepingu eseme lepingutingimustele mittevastavuse korral tugineda seaduses sätestatud õiguskaitsevahenditele.

Taganemise avalduse tüüpvorm on saadaval alloleval veebilehel https://www.riigiteataja.ee/aktilisa/1030/1201/4001/JM_m41_lisa1.pdf

Kliendil on VÕS § 101 tulenevalt õigus tugineda õiguskaitsevahenditele. Käesolevate tingimuste täitmisest tulenevaid eriarvamusi ja vaidlusi lahendavad pooled eelkõige läbirääkimiste teel. Selleks peab Klient esitama kaebuse Aromare OÜ kontorisse, meilile info@aromare.ee. Kui lepingust tulenevaid vaidlusi ei õnnestu lahendada poolte läbirääkimistega, on nii Kliendil kui ka Aromare OÜ-l õigus pöörduda oma õiguste kaitseks Tarbijakaitseametisse või kohtusse.